4. 1. 2009

VBScript pro vytvoreni adresaru pro uzivatele z domeny a nastaveni NTFS prav

Tento Visual Basic Script vznikl z GUAD a je aktualizován pro utilitu Xcacls.vbs. Slouží k vytvoření domácích adresářů pro uživatele z řadiče domény získané přes ldap a nastavení ntfs práv. Adresáře vytváří ve formátu "u:\rok\jmeno":
Dim MyUser

Set CNUsers = GetObject ("LDAP://OU=nutrend,DC=Nutrend,DC=local")

Set objFs = Wscript.CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
Set WshShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")

domaci = Year(Date)+1
domaci = "u:\" & domaci

CNUsers.Filter = Array("user")

' CHECK IF FOLDER domaci EXISTS
If Not objFs.FolderExists(domaci) Then
objFs.CreateFolder(domaci)
End If

For Each User in CNUsers
' WScript.Echo "uzivatel " & User.sAMAccountName
' CHECK IF FOLDER EXISTS
If Not objFs.FolderExists(domaci & "\" & User.sAMAccountName) Then
' CREATE FOLDER
objFs.CreateFolder(domaci & "\" & User.sAMAccountName)
' Nastav prava
WshShell.Run("Cscript.exe xcacls.vbs " & domaci & "\" & User.sAMAccountName & " /E /G NUTREND\" & User.sAMAccountName & ":F;F /O NUTREND\" & User.sAMAccountName & " /I enable /L " & domaci & "\" & User.sAMAccountName & ".log")
End If
Next
Je nutné ho spouštět jako Administrator přímo na řadiči domény.
Zbývá ještě dořešit podložky se zvláštním přístupem, které si eviduju v CSV formátu:
rok;držitel;vlastník;právo;složka
např.
2008;_sklad;klimesova;měnit;objednavky
říká: Do složky "2008\klimesova\objednavky" dej přístup "měnit" pro uživatele nebo skupinu "_sklad". K tomu aby tam daný uživatel měl skutečně přístup je ale ještě potřeba jen pro složku "2008\klimesova\" nastavit přístup "číst adresáře" pro "_sklad".

Žádné komentáře:

Okomentovat

K vkládání komentáře se můžete přihlásit bez registrace pomocí OpenID na Seznam.cz